Experiències culturals i gastronòmiques per a grups a Barcelona. Activitats teatralitzades, Modernisme i Show cooking. Viu moments únics!

Avís Legal

Queda prohibida la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició, o representació parcial o total d’aquest lloc d’Internet,  sense consentiment de AFISEC Serveis Empresarials S.L., d’ara en endavant “el prestador del servei”.

La reproducció ,modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda al  web www.barcelonaexciting.com inclosos seu propi disseny, configuració, i forma d’exposició del lloc web que es realitzi sense autorització del prestador del servei constituirà una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

El prestador del servei es reserva el dret de canviar, limitar o cancel·lar l’accés als continguts del web en qualsevol moment i no assumeix cap responsabilitat sobre la seva actualització. Així mateix, es  reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web i pot fer ús d’aquesta facultat sense avís previ. Tant l’accés al web www.barcelonaexciting.com  com l’ús de la informació continguda en el web  és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix i la utilitza. El prestador del servei no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o l’ús de la Informació.

El prestador del servei no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut del  web siguin exactes o complets i exclou especialment qualsevol responsabilitat que se’n derivi dels continguts i serveis comercials d’altres webs que es poguessin enllaçar electrònicament, directament o indirectament, a través del web de Barcelona Exciting.

Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, el prestador del servei  informa que les dades facilitades per l’usuari seran incorporades a un fitxer automatitzat on el responsable i propietari és el prestador del servei.

El prestador del servei no sol·licita en el seu web dades d’usuaris, en conseqüència, s’entén que la comunicació de dades personals dels usuaris únicament es pot produir quan aquests  voluntàriament utilitzin els formularis de contacte o a través de les adreces de correu electrònic publicades en el nostre web. La finalitat de les dades obtingudes és la de facilitar informació relativa a l’oferta de serveis de Barcelona Exciting.

En qualsevol dels casos anteriorment descrits, mitjançant l’enviament dels formularis existents en el lloc web www.barcelonaexciting.com o mitjançant l’enviament de correus electrònics o altres comunicacions a Barcelona Exciting, l’usuari dóna el seu consentiment expressament al tractament de les seves dades de caràcter personal i a rebre comunicacions relacionades amb la nostra oferta de serveis, acceptant expressament i inequívocament que les dades puguin ser cedides a societats relacionades amb el prestador del servei i exclusivament per a les finalitats  descrites en el paràgraf anterior.

En cap cas el prestador del servei utilitzarà les dades personals dels usuaris per a finalitats diferents de les descrites anteriorment.

De la mateixa manera, l’usuari pot exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la cessió de les seves dades mitjançant l’enviament per correu ordinari de la sol·licitud per escrit a la següent adreça:

AFISEC Serveis Empresarials S.L.

C/ Balmes 207,  5º 2ª

08006 Barcelona

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube